O FIRMIE

  • Rodzinna firma z ponad 20-letnią tradycją.
  • Ubezpieczenie OC

1. Obsługujemy m.in. sp. z o.o., spółki jawne, osoby fizyczne - księgowość pełna i uproszczona.
2. Obsługujemy różnorakie rodzaje działalności w zakresie : handel, usługi, produkcja.
3. Zapewniamy stałą informację w zakresie zmian przepisów, poglądów, komentarzy, informacji Ministerstwa Finansów i orzecznictwa sądowego.
4. Główny księgowy posiada wykształcenie wyższe, ukończone podyplomowe studia o specjalności rachunkowość oraz ukończonych wiele kursów specjalistycznych.
5. Posiadamy umiejętność czytania aktów prawnych oraz poruszania się w aktach prawnych, umiejętność poruszania się w orzecznictwie, oficjalnych pismach Ministerstwa Finansów, komentarzach specjalistów itp., umiejętność śledzenia zmian stanu prawnego z zakresu podatkowego, działalności gospodarczej oraz zmian na linii oficjalnych stanowisk w poszczególnych zagadnieniach.

Bezpieczeństwo

1. Wykorzystujemy najnowsze dostępne sposoby zabezpieczeń w zakresie ochrony fizycznej i elektronicznej zarówno dokumentacji papierowej jak i elektronicznej.
2. Posiadamy stosowne uprawnienia wymagane prawem oraz ubezpieczenie obowiązkowe plus dobrowolne od odpowiedzialności cywilnej.
3. Posiadamy stały dostęp do najnowszych zmian w prawie, w doktrynie oraz w orzecznictwie.