OFERTA

  • Obsługa w zakresie podatków, rachunkowości, oraz zagadnieniach powiązanych
  • Obsługa kadr i płac w tym ZUS
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych
  • Obsługa spółek kapitałowych i osobowych (w tym spółki cywilne i jawne)
  • Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy i ZPCHR (zakłady pracy chronionej)
  • Obsługa firm w upadłości
  • Kontakty z urzędami w tym Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej w tym kontrole podatkowe

Usługi dla wskazanych segmentów szeroko rozumianej księgowości:

księgowość
- w pełnym zakresie
- wybranych segmentów
- przy pracy częściowo wykonywanej u klienta
- główny księgowy np. kontrakt menadźerski i inne.

kadry i płace
- w pełnym zakresie
- wybranej grupy pracowników np. kadry zarządzającej (poufność)
- rozszerzenie usługi o sporządzanie przelewów wypłat, kontakty z pracownikami, wystawianie zaświadczeń o zarobkach
- porządkowanie zaszłości w tym ZUS i inne.

Obsługiwane formy opodatkowania: Księgi handlowe(CIT-2, CIT-8, PIT-5, PIT-36, PIT-37 i inne), podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), karta podatkowa w tym najem w działalności gospodarczej, najem prywatny i najem w ryczałcie.

Podatek VAT (VAT-7) w tym mały podatnik, zasada kasowa, rozliczenia uproszczone, rejestry nabyć i dostaw, WNT, WDT, import i export, SAD, VAT-UE, VAT-RR rolników i inne. Ochrona środowiska. Podatek od środków transportu.


Zakres obsługi kadry płace: Listy płac na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowy o dzieło, deklaracje DRA z załącznikami (RCA, RSA, RZA, RMUA) włącznie, PIT-4R, PIT-11, PIT-8A, zaświadczena o zarobkach, RP-7, zasłki chorobowe, teczki osobowe, dokumentacja pracownicza (umowa o pracę, wypowiedzenia, porozumienia, świadectwa pracy i inne), obsługa SOD PFRON.